درباره ما

*** دکتر علی حسین نژاد ***

- دکتری تخصصی مدیریت ورزشی از دانشگاه تهران
- فوق لیسانس تربیت بدنی و علوم ورزشی (عمومی)
- لیسانس تربیت بدنی و علوم ورزشی

محصولات :
- تولید محتوای آموزشی در زمینه تربیت بدنی و علوم ورزشی
( تمام گرایش ها )
- ارائه پاورپوینت های دانشجویی جهت ارائه
- تحلیل نرم افزاری تحقیقات کیفی با نرم افزار مکس کیو دا
- پیکرسنجی (آنتروپومتری) از سنین 7 سال به بالا
-